GHẾ QUẦY BAR 836

Liên hệ : 0899522099

Kích Thước Ghế Quầy Bar Nhựa Giả Mây 836 :
– Ghế Quầy Bar Nhựa Giả Mây : 48*50*120 cm
– Bàn Quầy Bar Nhựa Giả Mây : 160*70*105 cm

.
.
.