GHẾ QUẦY BAR 837

Liên hệ : 0899522099

Kích Thước Ghế Quầy Bar Nhựa Giả Mây 837 :
– Ghế Quầy Bar Nhựa Giả Mây : 45*48*120 cm
– Bàn Quầy Bar Nhựa Giả Mây : 70*70*105 cm

.
.
.