GHẾ QUẦY BAR 839

Liên hệ : 0899522099

Kích Thước Ghế Quầy Bar Nhựa Giả Mây 839 :
– Ghế Quầy Bar Nhựa Giả Mây : 50*50*110 cm
– Bàn Quầy Bar Nhựa Giả Mây : 120*60*100 cm

.
.
.